DUYURULAR
Yaz Okulundan FIZ kodlu Derslerin Alınması Hk. Tüm Duyurular
31 MAY

2018-2019  YAZ döneminde üniversitemizde verilen FIZ1001 kodlu FİZİK 1 ve FIZ1002 kodlu FİZİK 2 servis derslerini  aşağıda belirtilen üniversitelerden  almak isteyen öğrencilerinizin ders içerik onayı için Fizik Bölümüne gelmelerine gerek yoktur

 

Kocaeli Üniversitesi

FEF101 Fizik 1
FEF102 Fizik 2
 
Boğaziçi Üniversitesi
PHYS101 Physics 1
PHYS102 Physics 2
 
ODTÜ
PHYS105 General Physics 1
PHYS106 General Physics 2
 
Dokuz Eylül Üniversitesi
FIZ1101 Fizik 1
FIZ1102 Fizik 2
PHY1101 Fizik 1
PHY1101 Fizik 2
 
İTÜ (Dersten F0 ile kalanlar ve dersi ilk defa alacak olanlar HARİÇ)
FIZ101 Fizik1
FIZ102 Fizik 2
FIZ101E Physics 1
FIZ102E Physics 2
 
Uludağ Üniversitesi
FIZ1071 Fizik 1
FIZ1072 Fizik 2
 
Ege Üniversitesi (Fizik Lisans Bölüm dersi)
FIZ101 Fizik 1
FIZ217 Fizik 2
 
Atatürk Üniversitesi
FIZ101 Fizik 1
FIZ102 Fizik 2
 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Fizik Lisans Bölüm dersi)
202001172006 Physics 1
202001222007 Physics 2