DUYURULAR
Yaz Okulundan MAT kodlu Derslerin Alınması Hk. Tüm Duyurular
29 MAY

Üniversitemizde bölümümüz tarafından verilen MAT kodlu servis derslerine eşdeğer olan bazı dersler aşağıda belirtilmiştir.

 

2018-2019  YAZ döneminde aşağıda belirtilen üniversitelerden belirtilen kodlu dersleri almak isteyen öğrencilerinizin ders içerik onayı için Matematik Bölümüne gelmelerine gerek yoktur.  

 

Belirtilen üniversiteler dışındaki bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenciler almak istedikleri dersin içeriği ile Matematik Bölümüne gelerek uygunluk onayı almalıdırlar.

 

 

 

MAT1071 Matematik 1 dersine uygun olan dersler:

 

Boğaziçi Üniversitesi - MATH101 Calculus I

Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT1001 Matematik I

İstanbul Teknik Üniversitesi - MAT103/MAT103E Matematik 1
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi MATH101 Calculus 1

Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH1001 Calculus 1

 

 

  

MAT1072 Matematik 2 dersine uygun olan dersler:

 

Boğaziçi Üniversitesi - MATH102 Calculus II

Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT1002 Matematik II

İstanbul Teknik Üniversitesi - MAT104/MAT104E Matematik 2

Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH102 Calculus 2

Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH1002 Calculus 2

 

 

 

MAT1320 Lineer Cebir dersine uygun olan dersler:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT2037 Lineer Cebir I

İstanbul Teknik Üniversitesi - MAT261/MAT261E Lineer Cebir

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi - MAT1087 Lineer Cebir

 

 

 

 

MAT2411 Diferansiyel Denklemler dersine uygun olan dersler:

 

Boğaziçi Üniversitesi - MATH202 Differential Equations

Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT2011 Matematik III

Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH255 Differential Equations

Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH2055 Differential Equations

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi - MAT2085 Diferansiyel Denklemler