Program Çıktıları

Program Çıktılarımız

 

1. Matematik, fen bilimleri ve biyomedikal mühendisliği konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki bilgileri, mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi

 

2. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi

 

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 

4. Biyomedikal mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

6. Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

 

7. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.


 

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma; bilgiye erişme , bilim ve teknolojideki gelişmeleri inceleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 

10. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık becerisi

 

11. Biyomedikal mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.