Skip to main content

Internship

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN

STAJ UYGULAMASI KURALLARI VE FORMLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ

(07.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.)

ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

(15.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.)

CUMHURBAŞKANLIĞI STAJ SEFERBERLİĞİ YÖNERGESİ

STAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

• Staj Öncesi Yapılması Gereken İşlemler (Güncellenmiştir (01.07.2023)

STAJ EVRAKLARI INTERNSHIP DOCUMENTS

FR-0284-YTU SGK Staj Başvuru Formu(YTU-SSI Internship Application Form)*

FR-0285-Genel Saglık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu(General Health Insurance Declaration and Commitment)*

FR-0286-Staj Sicil Formu(Internship Registration Form)*

FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (Unemployment Fund Contribution to Internship Fees Information Form)*

Kimlik (Nüfus Cüzdanı) Fotokopisi (Copy of Identity Card)

Yabancı Öğrenciler için Kronik Hastalık Beyan Formu (Chronic Disease Declaration Form for Foreign Students)

2022-2023 Staj Takvimi Internship Calender)

2023-2024 Staj Takvimi (Internship Calender)

!!! Staj Değerlendirme Anketi !!! (Internship Evaluation Questionnaire)

(Bu anket kodunu stajınızın sonunda mutlaka firma yetkilisine teslim ediniz.)

(Be sure to submit this survey code to the company representative at the end of your internship.)

*Yukarıda * ile belirtilmiş olan FR-0284 kodlu YTU SGK (Zorunlu Staj) Formu, FR-285-Genel Saglık Sigortası Beyan ve Taahhut Formu, FR-0286-Staj Sicil Formu ve FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Katkı Fonu dokümanlarına Kalite Koordinatörlüğü sayfasından ulaşabilirsiniz.

*You can reach the documents of FR-0284 coded YTU-SSI Internship Application Form), FR-285-General Health Insurance Declaration and Commitment Form, FR-0286-Internship Registration Form, FR-1266 Unemployment Fund Contribution to Internship Fees Information Form which are indicated with * above, from the Quality Coordination Office page.

STAJ DEFTERİ INTERNSHIP BOOK
Staj Defteri Hakkında (About the Intership Book)
FR-1876 Staj Raporu Formatı (Internship Report Format)

Stajer Öğrenci İşyeri Değerlendirme Formu (Intern Student Workplace Evaluation Form)

(Staj Defterinin staj bitiminden sonra en geç 30 gün içerisinde Bölüm Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir. 30 günlük süre içerisinde  defteri teslim edilmeyen staj geçersiz sayılır.)

(The Internship Book must be submitted to our Department Head within 30 days at the latest after the end of the internship. If the book is not delivered within 30 days, the internship will be deemed invalid.)