Ana içeriğe atla

Komisyonlar

YTÜ EEF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

 

Öğrenci Değişim Komisyonu

(ERASMUS)

Doç. Dr. Ali AKPEK

Başkan

Arş. Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye

Arş. Gör. Gamze DEMİREL

Üye

 

Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. İsmail CANTÜRK

Başkan

Arş. Gör. Yeliz ERŞAN

Üye

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Doç.Dr. Osman GÜNAY

Başkan

Doç.Dr. İsmail CANTÜRK

Üye

Arş.Gör. Güleycan DEDECENGİZ

Üye

 

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER

Başkan

Arş. Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye

Arş. Gör. Yeliz ERŞAN

Üye

Arş. Gör. Gamze DEMİREL

Üye

Arş. Gör. Güleycan DEDECENGİZ

Üye

Arş. Gör. Fatih Ekrem ONAT

Üye

 

KOOP Komisyonu

Prof.Dr. Mihrigül ALTAN

Başkan

Doç. Dr. A. Kamuran KADIPAŞAOĞLU

Üye

Doç.Dr. Osman GÜNAY

Üye

Doç.Dr. İsmail CANTÜRK

Üye

Arş.Gör. Fatih Ekrem ONAT

Üye

 

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Mihrigül ALTAN

Başkan

Prof.Dr. Taylan YETKİN

Üye

Doç.Dr. İsmail CANTÜRK

Üye

 

Kalite ve Akreditasyon KomisyonuEğitim-Öğretim ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi Görkem SERBES

Başkan

Arş. Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye

Arş. Gör. Yeliz ERŞAN

Üye

Arş. Gör. Gamze DEMİREL

Üye

Arş. Gör. Güleycan DEDECENGİZ

Üye

Arş. Gör. Fatih Ekrem ONAT

Üye
 
Altyapı Geliştime Komisyonu

Doç. Dr. Sakip ÖNDER

Başkan
Arş. Gör. Burcu DOYMUŞÜye

Arş. Gör. Fatih Ekrem ONAT

Üye
 
Mezunlar ile İlişkiler, Tanıtım ve Bilişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Görke Gürel PEKÖZER

Başkan

Arş. Gör. Yeliz ERŞAN

Üye

Arş. Gör. Gamze DEMİREL

Üye
 
Ölçme ve Anket Komisyonu

Doç. Dr. Osman GÜNAY

Başkan

Arş. Gör. Güleycan DEDECENGİZ

Üye

Arş. Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye
 
Strateji ve Kalite Süreçleri Komisyonu

Prof.Dr. Taylan YETKİN

Başkan
Doç. Dr. Osman GÜNAYÜye

Arş. Gör. Güleycan DEDECENGİZ

Üye