Ana içeriğe atla

Program Çıktılarımız

 

Program Çıktılarımız

01 PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.

02 PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

03 PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

04 PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

05 PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

06 PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

07 PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

08 PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

09 PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

10 PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.

11 PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.

12 PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.

13 PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.

14 PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.

15 PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

16 PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

17 PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.

18 PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.

19 PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.

20 PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

21 PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

22 PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.

23 PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

24 PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.

25 PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

26 PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

27 PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

28 PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

29 PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

30 PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.