Ana içeriğe atla

Projeler

2022-2023, Katmanlı İmalat ile Titanyum Medikal İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi, Kalkınma Ajansı, Altan M. (Yürütücü)

2022-2023, Kozmetik ve İlaç Geliştirme Çalışmaları için Çip Üstü Deri Sistemi Tasarlanması ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi,  Akpek A. (Yürütücü)

2022-2023, Mikroekstrüzyon Biyoyazıcı Aracılığı ile in situ Kemik Doku Biyofabrikasyonu, TÜBİTAK Projesi, Akpek A. , Bozkurt E.(Yürütücü)

2022-2023, Mısır Nişastası ve Kolajen Bazlı Viskoelastik Özellikleri Ayarlanabilir, Düşük Maliyetli, Enjekte Edilebilir Doku Yapıştırıcısı Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A., Kaya Ş.(Yürütücü)

2021-2024, Tümleşik bir Çip Üstü Kardiyovasküler Sistem Platformunun Tasarımlanması ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A. (Yürütücü)

2021-2023, Ağır Yanık, Ağır Yaralanma ya da Deri Hastalıkları Tedavisi için Kullanılacak Deri Eşdeğeri Biyofabrikasyonu, TÜBİTAK Projesi, Akpek A. (Yürütücü)

2021-Devam Ediyor, Yayıncısı Yıldız Teknik Üniversitesi Olan Akademik Dergilerimiz için İyileştirilmiş Güncel ve Sürdürülebilir Bir Yapılanma Sağlanarak Dergilerin Etkinliğinin ve Üniversitemizin Tanınırlığının Artırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Özkaya B. (Yürütücü),  Altan M., Açıkgöz Ö., Balık D., Dalkılıç A. S., Bilgili M. S., Kavanoz S., et al.

2021-Devam Ediyor, Kardiyovasküler Cerrahide Kullanılmak Üzere Ksenogreft Kalp Kapakçığının Deselülerizasyon Ertesi Altın Nanoparçacıkları ile İmplantasyonu ve Riboflavin/Heparin Kaplanması Sonrasında İnsan Hücreleri ile Reselülerizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akpek A. (Yürütücü), Önder S., Darcan C., İnal M. S., Gürel Peközer G., Öztürk A. B., et al.

2021-Devam Ediyor, Vitamin D Yüklü Kitosan Nanokürelerin Elektroforetik Yöntemle Titanyum Yüzeylere Tutuklanması ve Kemik Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Önder S. (Yürütücü), Gürel Peközer G., Avşar T.

2021-Devam Ediyor, Derin Öğrenme Yöntemleri ile Postmortem Süre Tahmini, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cantürk İ. (Yürütücü), Özyılmaz L.

2021-2022, In situ Biyobaskı Yöntemi ile 3B Yara Örtüsü Biyofabrikasyonu, TÜBİTAK Projesi, Akpek A., Özçelik A.(Yürütücü)

2021-2022, Yapay Kemik Uygulamaları için Yeni Nesil Biyomalzeme Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A., Tiryaki A.(Yürütücü)

2020-2022, Üç Boyutlu Yazıcıda Doku İskelesi Üretimi için Çok Fonksiyonlu Biyobozunur Polimer Kompozit Filament Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Altan M. (Yürütücü), Eryıldız M., Odabaş S.

2020-2021, Yapay Deri Uygulamaları için Yeni Nesil Biyomalzeme Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A., Yüncü N. Ş. (Yürütücü)

2020-2021, Parkinson Hastalarının Yürüyüş Değişkenliklerinden Hastalığın Şiddetinin Cinsiyete Göre Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cantürk İ. (Yürütücü)

2019-2022, Mekanik Dolaşım Destek Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Kadıpaşaoğlu A. K. (Yürütücü), Hüdaverdi M., Türker T.

2019-2020, Kalp Dokusu için Yeni Nesil Biyomalzeme Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A., Akharman E.(Yürütücü)

2018-2021, Kıkırdak ve Kemik Rejenerasyonu için 3-Boyutlu Biyoyazıcı Teknolojisi ile Biyomimetik Nanohibrit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi ve in vivo Osteokondral Hasar Modelinde Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A., Öztürk A. B. (Yürütücü)

2018-2021, Kemik Hasarlarının Tedavisi için Üç Boyutlu Baskılama Yöntemi ile İlaç Taşıyıcı Doku İskelelerinin Hazırlanması, in vitro Karakterizasyonu ve in vivo Kalvaryal Kemik Hasarı Modelinde Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A., Alarçin E.(Yürütücü)

2018-2020, Köpük Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Üretilen Polilaktik Asit/Halloysit Nanotüp Doku İskelelerinin Özelliklerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Altan M. (Yürütücü), Eryıldız M.

2018-2020, Osteoentegrasyon ve Anti Mikrobiyal Özelliklerini Geliştirmek Üzere Titanyum Yüzeylerin Değiştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Önder S. (Yürütücü)

2018-2019, Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile Biyouyumlu İskelet Yapılarının İmalatı ve Özelliklerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Altan M. (Yürütücü), Özeren E.

2018-2019, Magnezyum Katkılı TiN Kaplamaların in vivo Koşullarda Osteoentegrasyon Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, Önder S. (Yürütücü)

2018-2019, Masaüstü Delta Tipi Süratli Multimateryal 3B Biyoyazıcının Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Akpek A.

2018-2019, 3B Biyonik Kol Ünitesine Deri Dokusu Üretimi Gerçekleştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akpek A. (Yürütücü)

2018-2019, Çok Katmanlı Deri Dokularının 3B Biyoyazıcılar Aracılığı ile Üretilmesi, Mikroakışkan Biyoreaktörler ile Geliştirilmesi, Çip Üzerine Deri Uygulamaları için Değerlendirilmesi ve Biyonik Kol Uygulamaları için Olası Kullanımlarının Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Akpek A. (Yürütücü)

2017-Devam Ediyor, Doğal Malzemeler Üzerinde Küçük Molekülle İndüklenmiş Sıçan Mezenkimal Kök Hücreleri ile Kıkırdak Rejenerasyonu, TÜBİTAK Projesi, Gürel Peközer G.

2017-Devam Ediyor, Kemik Doku Mühendisliğinde Diş Germ Kayaklı Kök Hücreler: Osteo-Odontojenik Potansiyel, TÜBİTAK Projesi, Gürel Peközer G.

2017-2019,  Durağan Olmayan Kan Akış ve Beyin İşaretlerinin Rezonans Esaslı İşaret Ayrıştırması Kullanılarak İşlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Serbes G. (Yürütücü)

2016-2019, Parkinson Hastalığı Tetkiklerinde Kortikal Motor ve Algı Sistemi Ölçümlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Birleştirilmesi, TÜBİTAK Projesi,  Serbes G.

2015-2017, Fiber Takviyeli Polimerlerin Plastik Enjeksiyonunda Fiberlerin Kontrollü Yönlendirilmesinin Parça Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Altan M. (Yürütücü)

2015-2016, Stereolitografi Aracılığı ile 3B Kalp Kapakçıkları Tasarımı ve Geliştirilmesi, Diğer Ülkelerden Üniversiteler Tarafından Desteklenmiş Proje, Akpek A. (Yürütücü)

2015-2016, Medikal Alanlar için Hava Sterilizasyon Ünitesi Tasarımı, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Akpek A. (Yürütücü)

2014-2017, Damarlanmayı Arttırıcı Çift Fazlı Doku İskelesi ile Kemik Doku Mühendisliği Uygulaması, TÜBİTAK Projesi, Gürel Peközer G.

2014-2015, Postmorterm Sürece Yönelik Ön Çalışma, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cantürk İ., Kara S.(Yürütücü)

2013-2015, Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle Titreşim Sönümleyici Sandviç Yapılı Polimer/Metal Makro Kompozitlerin Üretilmesi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Altan M. (Yürütücü), Bayraktar M., Yavuz B.

2013-2014, Özgün Bir Eksenel Akışlı Sol Ventrikül Destek Pompasının Fiziki Performans Testleri, TÜBİTAK Projesi, Kadıpaşaoğlu A. K. (Yürütücü)

2012-2015, Ti Mg N İnce Film Kaplamaların Yüzeylerinde Magnezyum Katkılı Hidroksiapatit Büyütülmesi ve Sert Doku İmplant Malzemesi Olarak Potansiyellerinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Önder S., Kök F. N. (Yürütücü)

2012-2014, Non Woven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu ile Biyosensör Tasarımı Üretimi Ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK Projesi, Önder S., Karagüzel Kayaoğlu B.(Yürütücü)

2011-2013, The Effect of a Biodegradable Polyethylenglycol-Gel (MX10TM) on the Delivery and Osteogenic Differentiation of Autologous Tooth Germ Derived Stem Cells (TGSCs) in a Porcine Model, Desteklenmiş Diğer Projeler, Gürel Peközer G.

2011-2013, Mekanik Dolaşım Desteği ile Sol Ventrikül Atardamar Bağlaşık Sistem Veriminin İyileştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Kadıpaşaoğlu A. K. (Yürütücü)

2010-2012, Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması, Sanayi Tezleri Projesi, Kadıpaşaoğlu A. K. (Yürütücü)

2008-2012, Nano Boyutta Takviye Malzemelerin Yüksek Yoğunluklu Polietilenin ve Polipropilenin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Altan M. (Yürütücü)

2009-2011, Yüksek Yoğunluklu Polietilenin ve Polipropilenin Antibakteriyel ve Mekanik Özelliklerinin Nano Boyutlu TiO2 ve ZnO Tozların Katkısı ile Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Altan M. (Yürütücü)

2007-2011, A Novel Approach to Total Cardiac Replacement with Dual Continuous Flow Pumps, Desteklenmiş Diğer Projeler, Kadıpaşaoğlu A. K., Frazier O.(Yürütücü)

2006-2006, Development and Testing of a Miniature MagLev VAD for Children and Adults, Desteklenmiş Diğer Projeler, Kadıpaşaoğlu A. K., Frazier O.(Yürütücü)

2005-2005, Evaluation of OTS Life Cradle Heart Preservation System, Desteklenmiş Diğer Projeler, Kadıpaşaoğlu A. K. (Yürütücü)