Ana içeriğe atla

Öğretim Planı

 

1. Yıl - Güz Müfredatı

Ders Adı

Kredisi

AKTS

Seçmeli 1

3

7,5

Seçmeli 2

3

7,5

Seçmeli 3

3

7,5

Zorunlu 1

3

7,5

Toplam

12

30

 

1. Yıl - Bahar Müfredatı

Ders Adı

Kredisi

AKTS

Seçmeli 4

3

7,5

Seçmeli 5

3

7,5

Seçmeli 6

3

7,5

Seminer

0

7,5

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

2

5

Toplam

11

35

 

2. Yıl - Güz Müfredatı

Ders Adı

Kredisi

AKTS

Uzmanlık Alan Dersi

3

10

Yüksek Lisans Tezi

3

20

Toplam

6

30

 

2. Yıl - Bahar Müfredatı

Ders Adı

Kredisi

AKTS

Uzmanlık Alan Dersi

3

10

Yüksek Lisans Tezi

3

20

Toplam

6

30

 

(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 6: Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

 

 

BME 5004 Research Methods and Scientific Ethics                                                  

BME5000  Thesis                                                                                                       

BME5001 Seminar                                                                                                          

BME5003 Specialized Field Course                                                                           

BME 5005 Advanced Mathematics for Biomedical Science                                     

BME5006 Advanced Topics in Biomedical Engineering                                         

BME5007 Applied Machine Learning                                                                         

BME5008 Applied Image Processing                                                                        

BME5009 Nanomaterials for Medical Applications                                                 

BME5010 Drug Delivery Systems                                                                              

BME5011 Advanced Tissue Engineering                                                                  

BME 5012 Advanced Stem Cells                                                                             

BME5013 Neural Signal Processing                                                                        

BME5014 Deep Learning                                                                                               

BME5015 Time-Frequency and Time-Scale Analysis of Biomedical Signals             

BME5016 Advanced Medical Imaging                                                                          

BME5017 Advanced Nuclear Medicine                                                                        

BME 5018 Advanced Topics on Biomechanics                                                         

BME 5019 Advanced Topics on Fluid Mechanics                                                

BME5020  System Dynamics/Theory                                                                         

BME5021 Cardiovascular System Mechanics